Sản phẩm
Danh mục
TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP NINH BÌNH

Tổ Dân Phố Ghềnh, Phường Yên Bình, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình

Tell: (030) 3864011 - Fax: (030) 3776929

Email: oxyninhbinh@gmail.com

Hotline: 0915 818 387

MST: 2700277755